Relihiyong budismo at ang relihiyong katoliko

Ang Budismo  ay isang rehiliyon o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha Sakyamuna, na marahil namuhay noong ika-5 siglo BCE .

 

Ang  Katoliko na man ay naniniwala sa isang Diyos na may tatlong persona–ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo.

 

Isa rin ako sa mga relihyong katoliko kaya mas may alam ako sa relihiyong katoloiko kaysa sa relihiyong budismo. Nalaman ko na yung mga ginagawa naming SAP ay ma-experience ang pagiging kristo nung bumisita kami sa Child Haus at NOH. Noong napunta ang aking itay sa ospital nahirapan kami dahil pinunta siya dun dahil sa Congested Internal Hemorrhoids. Nagdasal kami ng pamilya ko na sana mapagaling ang tatay ko sa kanyang sakit. Mga ilang araw ang lumipas at nakalabas na ang tatay ko sa ospital. Simula noong araw na yun gustong patunayan ng itay ko sa Diyos na pwede siyang maging ganap na katoliko kaya nagsimula siyang magbasa ng bibliya araw-araw at ng rosaryo. Inaalay niya raw ang buhay niya sa Diyos dahil binigyan raw siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay.

 

Ang natutunan ko sa paggawa ng transfer task na ito ay mas naniniwala ang mga katoliko sa Diyos kaysa sa mga budismo na pinupuri ang kanilang Buddha. Pati rin ako nagtitiwala na sa Diyos dahil binigyan niya kami ng isa pang pagkakataon na makasama pa ang aking itay. Sa repleksyon na ito may ibinibigay akong mensahe para sa mga katoliko dito sa Pilipinas: Magtiwala kayo palgi sa Diyos at dapat palagi niyong dapat kinakasama at sinosuporta ang inyong mga magulang dahil hindi natin alam kung hanggang kailan natin makakasama ang ating mga magulang at kapatid.

Yun lang po, God Bless! 🙂

Advertisements